Menu

bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny

Blog dotyczący kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

CHOROBA GENETYCZNA a PODSTĘPNE WPROWADZENIE W BŁĄD

arlettabolesta

  Obecnie nie zajmiemy się w ścisłym słowa tego znaczeniu odpowiedzią na konkretne zapytanie: czy dany przypadek można zakwalifikować do wszczęcie procesu z podstępnego wprowadzenia w błąd , co zwrócimy uwagę na pewne prawne niuanse i na trudnoś... więcej

ODMOWA katolickiego POGRZEBU

arlettabolesta

  Czasami można spotkać się z podniesieniem kwestii o ew. odmowie sprawowania pogrzebu katolickiego. I zamiast przywoływać czasami puste tezy warto odnieść się do prawnych regulacji. Nt. w ogóle pogrzebu w: od kan. 1176 KPK do kan. 1185 KPK. Pog... więcej

Wymogi stawiane RODZICOM CHRZESTNYM

arlettabolesta

  Swojego czasu poruszony został już wątek: ew. odmowy udzielenia Chrztu Św.: http://uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl/2018/06/Kiedy-mozna-ODMOWIC-udzielenia-Sakramentu-CHRZTU.html Natomiast nie do rzadkości należy podniesienie jeszcze ... więcej

© bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci