Menu

bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny

Blog dotyczący kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

ODMOWA katolickiego POGRZEBU

arlettabolesta

  Czasami można spotkać się z podniesieniem kwestii o ew. odmowie sprawowania pogrzebu katolickiego. I zamiast przywoływać czasami puste tezy warto odnieść się do prawnych regulacji. Nt. w ogóle pogrzebu w: od kan. 1176 KPK do kan. 1185 KPK. Pog... więcej

Wymogi stawiane RODZICOM CHRZESTNYM

arlettabolesta

  Swojego czasu poruszony został już wątek: ew. odmowy udzielenia Chrztu Św.: http://uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl/2018/06/Kiedy-mozna-ODMOWIC-udzielenia-Sakramentu-CHRZTU.html Natomiast nie do rzadkości należy podniesienie jeszcze ... więcej

COMMUNIO IN SACRIS

arlettabolesta

  W rozważaniu poświęconym ujęciu małżeństwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim lapidarnie została uczyniona wzmianka nt. tzw. communio in sacris: http://uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl/2018/07/Malzenstwo-w-prawie-KOSCIOLA-EWANGELICKO... więcej

© bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci