Menu

bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny

Blog dotyczący kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Strona Internetowa o mnie: http://rozwody-koscielne.eu/

arlettabolesta

Szanowni Państwo,

 

zanim podam kilka informacji o sobie, chciałabym wyjaśnić pewien schemat wpisów na moim blogu. Niektóre zagadnienia rozwijam jakby w pełni, natomiast odnośnie do innych podaję jedno stwierdzenie - to ostatnie podyktowane jest tym, iż w czasie współpracy z Klientami, każdorazowo podejmuję właśnie z Nimi, bądź w czasie Ich procesu owe wątki. Tematy te jednak są przeze mnie rozwinięte, jednak nie opublikowane na chwilę obecną. Dodam jednak, iż gros tematów na Tym blogu pozostaje do Państwa dyspozycji, są one w pełni rozwinięte. W przypadku bliższego zainteresowania jakimś zagadnieniem (nierozwiniętym w pełni) proszę o elektroniczny kontakt ze mną.

kilka słów o mnie znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej, do której zapraszam:

http://rozwody-koscielne.eu/

http://kancelariaporadkoscielnoprawnych.turio.pl/

Pozdrawiam!

Dane z tychże stron:

Celem kontaktu ze mną proszę używać maila lub nr tel. podane poniżej inf. o mojej osobie – dziękuję!

 

Kancelaria Porad Kościelno-Prawnych specjalizuje się pomocą w prowadzeniu kościelnych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, bądź jego rozwiązanie małżeństw niedopełnionych, bądź przy zastosowaniu Przywileju wiary, Przywileju Pawłowego.Do głównych zadań kancelarii należą:

- zbadanie sprawy, celem stwierdzenia jej zasadności, poinformowanie o właściwym Oficjalacie, dowodach, o ew. pismach tzw. audytorskich;

- napisanie względem pomoc przy pisaniu skarg powodowych jak i skarg wzajemnych;

- przygotowanie do procesu;

- udział w publikacji akt, pisanie pism obrończych, odpowiedzi na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego;

- sporządzanie apelacji, względnie pomoc przy tym; Kancelaria zajmuje się nadto: tzw. nowym wniesieniem sprawy, procesami w Najwyższym Trybunale Roty Rzymskiej, w Trybunale III Instancji, sporządzaniem pism do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, także cofnięciem ew. zakazu.

 

Podejmujemy się również czynności przypisanych Obrońcy węzła małżeńskiego (czynności contra nieważności zawartego związku).

 

Kilka słów o mnie:

od 2007 r. jestem adwokatem kościelnym, zatwierdzona przez właściwą władzę kościelną również za granicą (Ordynariat Rottenburg-Stuttgart; Ordynariat w Mainz; Biskupie Konsystorium w Augsburgu; Arcybiskupie Konsystorium i Metropolitalny Sąd Kościelny w Monachium-Freising; Biskupi Sąd w Eichstaett; Biskupi Sąd w Hildesheim; Arcybiskupi Sąd w Bambergu; Biskupi Ordynariat w Limburgu; Ordynariat w Graz-Seckau; Biskupi Sąd w St. Poelten, Metropolitalny Sąd we Freiburgu), w Diecezjalnym Sądzie (Biskupim Konsystorium) w Regensburgu, stąd prowadzę procesy także poza granicami Polski.
W Polsce zatwierdzona jestem przy Metropolitalnym Sądzie w Częstochowie (jako Trybunału II Instancji dla Sądu Biskupiego w Sosnowcu), Metropolitalnym Sądzie w Gnieźnie (jako Trybunału I Instancji względem Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, jako Trybunału II Instancji dla Kościelnego Sądu we Włocławku), Biskupim Sądzie w Rzeszowie (jako Trybunału I Instancji dla Metropolitalnego Sądu w Przemyślu), Diecezjalnym Sądzie w Elblągu, jak również działam jako pełnomocnik Stron przy Metropolitalnym Trybunale w Krakowie (jako Trybunału I Instancji wobec Metropolitalnego Sądu w Katowicach, jako Trybunału II Instancji dla Częstochowy, dla Sądu Biskupiego w Kielcach, w Katowicach, Sąd obejmuje swoją kompetencją diecezję bielsko-żywiecką). Zostałam dopuszczona do występowania w Metropolitalnym Sądzie w Katowicach (II Instancji dla Biskupiego Sądu Duchownego w Gliwicach oraz Opolu, jak i Metropolitalnego Sądu w Krakowie) jako adwokat ad casum.

 

Prowadzę sprawy Osób w kraju i za granicą (nie tylko w wyżej wymienionych Sądach Kościelnych)Praktykę sądową odbyłam w Biskupim Sądzie w Rottenburg am Neckar (Niemcy).Ukończyłam Papieski Uniwerstet w Krakowie w stopniu doktora.Opublikowałam już ponad 250 krótkich artykułów z dziedziny prawa kanonicznego, w tym prawa małżeńskiego, jestem autorką dwóch książek: Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kompendium dla katolików.Działam jako ekspert na niektórych portalach internetowych, m.in. na Forum Ihlisoft działającym przy wspomnianym Sądzie w Niemczech.

 

Jedna ze stron internetowych (nie jedyna!), na której widnieję (to strona oficjalna, sądowa):

recht.drs.de/index.php?id=2584

Wszystkich Zainteresowanych zapraszam do kontaktu:

- e-mailowego: a.bolesta@op.pl

- telefonicznego: tel. kom. 693 876 173 (do godz. 19.00)

© bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci