Menu

bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny

Blog dotyczący kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

ZESPÓŁ DYSREGULACJI DOPAMINERGICZNEJ w kościelnym procesie małżeńskim

arlettabolesta

W obecnym rozważaniu, jak w tytule, zajmiemy się Zespołem dysregulacji dopaminergicznej (DDS) w aspekcie treści kan. 1095 KPK (niezdolność natury psychicznej).

Swojego czasu podjęta już została kwestia ew. wprowadzenie „uporządkowania” w treści rzeczonego przepisu prawnego. Mowa jest w nim wyraźnie o niezdolności natury psychicznej, którą to treść można rozumieć dwutorowo: albo jako niezdolność tej natury (chodziłoby wówczas o nieprawidłowości psychiczne), albo jako niezdolność mającą przyczyny w psychice. Tymczasem, jak już można było przekonać się po wielu analizach, niemożliwe jest całkowite „oderwanie” sfery fizycznej człowieka od jego sfery psychicznej (stąd: choroby psychosomatyczne, ale i somatopsychiczne). Takim kolejnym, podobnym przykładem jest wzmiankowany Zespół (DDS).

Zauważono, iż w przypadku choroby Parkinsona (choroba ta była już przedmiotem analiz):

http://uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl/2017/12/CHOROBA-PARKINSONA-jako-przyczzyna-niewaznosci.html

bądź przy innych po wdrożeniu pewnego leczenia pojawiły się tzw. nałogi behawioralne (jednak nie na sposób konieczny) jak i omawiany Zespół. Zastosowana została inna terminologia, gdyż w ramach niego stwierdzono jeden, bądź kilka owych nałogów. Przyczyną ich nie była jednak pierwotna choroba, na którą zastosowano leczenie, co właśnie owo leczenie stało się ich przyczyną. Miała miejsce też i jeszcze inna sytuacja, przez którą wykazano większą podatność na te nałogi u niektórych osób. Wdrożenie innego sposobu farmakologicznego leczenia jest też terapią na nie.

Jak widać na podstawie tych kilku zaledwie informacji: niezdolność chociaż może przejawiać się psychicznie, to niekoniecznie musi mieć tylko takie źródło dla siebie, tym źródłem może być też sposób leczenia farmakologicznego. Pojawia się stąd pytanie: czy zatem przy Zespole dysregulacji dopaminergicznej nie ma szansy na wszczęcie procesu? Naturalnie, iż jest, aczkolwiek trzeba bliżej przyjrzeć się czy DDS znajdzie swoje przełożenie na wymogi postawione przez samego Prawodawcę. Nie chodzi bowiem o diagnozę jakiejś choroby, bądź jej brak, ale o stwierdzenie: czy została udowodniona nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności natury psychicznej, czy nie w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia, czy to z unieważnieniem małżeństwa, czy rozwodem kościelnym.

Na ten temat m. in. w:

Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, pr. zb. pod red. B. Habrata, Warszawa 2016.

 

© bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci