Menu

bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny

Blog dotyczący kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Wzajemna pomoc Trybunałów Sądowych

arlettabolesta

To, iż dany Sąd prowadzi sprawę małżeńską nie oznacza o braku zaangażowania innych Trybunałów. Naturalnie, przyjęta sprawa przez jeden Trybunał, o ile jest on właściwy do jej prowadzenia, eliminuje prowadzenie jej przez inny (kan. 1415 KPK). Liczy się zatem wyprzedzenie, ale i stopień z zachowaniem przepisu wcześniejszego (kan. 1632 §2 KPK). To ostatnie oznacza, iż przyjęcie sprawy przez dwa Trybunały daje pierwszeństwo jej prowadzenia Trybunałowi stopnia wyższego. Gdy w czasie procesu zaistnieje możliwość prowadzenia sprawy przez inny Oficjalat (tak było na skutek wprowadzonych ostatnio zmian w prawie), to nie wpływa to na sprawę w tym znaczeniu, jakoby mogła ona zostać przekazana innemu Sądowi. Nas interesuje jednak inne zagadnienie, tj. zaangażowanie innych Trybunałów w sprawę prowadzoną przez dany Sąd.

Z pomocy takiej można skorzystać przy przesłuchaniu Stron, Świadków, aczkolwiek Strona proponująca Świadków może poprosić o przesłuchanie ich w Siedzibie Sądu prowadzącego proces. I przy tym warto poruszyć dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, gdy Strona waha się, co do wyboru pomiędzy Sądem np. w swojej ojczyźnie, a Sądem w miejscu swojego zamieszkania, poza granicami kraju. Dobrze byłoby, aby Sąd – gdy sprawa jest prowadzona przez Sąd miejsca zamieszkania (za granicą), skorzystał nie tylko z pomocy w postaci przesłuchania Strony, Świadków, zamieszkujących ojczyznę Strony powodowej, ale i ze znacznie szerszej. Spotkałam się bowiem już z argumentacją, jakoby problemem może być różnica w mentalności, co z kolei mogłoby mieć przełożenie na treść wyroku. Taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca (!). Druga kwestia związana jest z wykonywaniem tłumaczeń. I też dobrze byłoby, aby została zaangażowana w nie osoba znająca się na prawie kanonicznym, ale i – ponownie – mentalności danego kraju. Ja sama, wykonując również tłumaczenia, nierzadko uwzględniam mentalność polską, czy nawet stosunek Strony do sprawy. To zagadnienie było już swojego czasu omawiane.

Kolejny raz z pomocy można skorzystać, prosząc Trybunał nieprowadzący sprawę o zaangażowanie w poczynienie starań celem uzyskania tzw. świadectw kwalifikacyjnych.

Naturalnie, jak widać podjęcie takiej decyzji, tj. skorzystanie z pomocy innego Sądu związane jest z ew. wydłużeniem procesu, większymi kosztami, ale te z kolei, zwłaszcza, jeśli chodzi o czas, wcale nie muszą być z niekorzyścią dla Strony/Stron, bowiem może mieć miejsce sytuacja, gdy Sąd prowadzący sprawę ma – kolokwialnie mówiąc – mniejszą ilość spraw.

 

© bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci